===== Sri Lanka IPTV Channels ======
SRL:Siyatha TV
SRL: Swarnavahini TV
SRL: channel eye TV
SRL: Channel C TV
SRL: Rupavahini TV
SRL: ITN
SRL: Derana TV